Onderstaand regelement is opgesteld voor de zeepkistenrace 2020.

Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart iedere deelnemer (dan wel de ouder/voogd van de deelnemer) dat men kennis heeft genomen van het reglement en het reglement accepteert.

 1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers van de race.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel aan derden/ toeschouwers van de race.
 4. De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist op deugdelijke wijze is gemaakt. (zie ook punt 8 – technische keuring)
 5. De minimumleeftijd met begeleiding is 14 jaar in de solo en duo klasse.
 6. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van de race (te denken valt aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.).
 7. Deelnemende zeepkisten dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 8. De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken die gedurende de hele race, buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race, de grond raken.
 9. De zeepkist moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting op 2 wielen.
 10. De zeepkist mag niet langer dan 3 meter zijn. De zeepkist mag niet breder dan 1,5 meter zijn. De zeepkist mag niet hoger dan 1,75 meter zijn. De zeepkist mag niet zwaarder wegen dan 100 KG
 11. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen.
 12. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats en/of plaats voor medepassagier(s).
 13. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke rem en de zeepkist moet voorzien zijn van goede voetsteunen.
 14. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist/combinatie te weigeren van deelname aan het evenement. Ook deze commissie kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of ongevallen.
 15. De definitieve technische keuring vindt plaats, voorafgaand aan de race in weide Hargeerds (Zonneweg 14 te Markelo). Dit tijdstip wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de opgegeven deelnemers.
 16. Een week van tevoren kan op verzoek gekeurd worden op een nader te bepalen tijdstip en locatie.
 17. U dient op aanwijzingen van de coördinator op tijd klaar te staan voor het opstellen als wel voor aanvang van de race.
 18. Een deelnemend team aan de zeepkistenrace van de solo race mag bestaan uit maximaal 3 personen met uitzondering van eventuele begeleiders.
 19. De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemers aan de wettelijke norm voor bestuurders voldoen met betrekking tot alcohol. Indien hier zichtbaar niet aan voldaan wordt, beschouwen wij dit als het in gevaar brengen van deelnemers en toeschouwers. De organisatie doet bij zulke gevallen een beroep op punt 6 van het reglement.
 20. Het doel van de zeepkistenrace is om zo snel mogelijk over de finishlijn te komen.
 21. De klassen worden ingedeeld op leeftijd.
 22. Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist.
 23. Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.
 24. Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en/of een gevaar vormen voor de omstanders /toeschouwers. (Zoals bijv. het gebruik maken van vuurpijlen is verboden).
 25. Het is verplicht voor alle deelnemers in de zeepkist tijdens de race een veiligheidshelm te dragen.
 26. Er wordt gestart met een vaste helling. De start wordt door de mensen van de organisatie bij het beginpunt geregeld.
 27. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel extra manches in te lassen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Lengte van het parcours is circa 400/450 meter.
 28. De hindernissen zullen vooraf bekend worden gemaakt. De startvolgorde per klasse zal vastgesteld worden door loting. De organisatie houdt het recht hier zelf wijzigingen op aan te brengen.
 29. Over de uitslag van de tijdwaarneming en classificering kan niet worden gereclameerd.
 30. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het eventueel missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.
 31. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert, zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race opnieuw rijden.
 32. Deelname aan de zeepkistenrace kan in 3 klassen:

Categorie A: Skelterklasse : kinderen tot en met 13 jaar

Categorie B: Soloklasse: 1 deelnemer vanaf 14 jaar

Categorie C: Duo klasse: 2 deelnemers vanaf 14 jaar

De leeftijd van de bestuurder van de zeepkist bepaalt het klassement waarvoor bestreden wordt.

33. De zeepkist dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden. Kosten voor verwijdering worden verhaald op de deelnemer.

34. Er mogen maximaal vijf verschillende teams gebruik maken van dezelfde zeepkist. Geeft dit van tevoren goed aan. Hier dienen we namelijk rekening mee te houden voor de planning van de race.

35. Tijdens de race kunnen er opnamen en foto’s worden gemaakt. Deelnemers stemmen toe met inschrijving en acceptatie van het reglement dat foto’s geplaatst kunnen worden op social media.

36. De zeepkist moet beschikken over een sleepoog aan de achterzijde van de kist. Dit sleepoog moet rond de 60 mm zijn en verticaal gemonteerd worden. Dit in verband met het optakelen van de zeepkist.